Antalya Serbest Hekimleri yönetmeliğin geri çekilmesini istiyor!

Kara

Üye
Katılım
19 Ocak 2023
Mesajlar
23,074
Tepkime puanı
0
Puanları
16
Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 31965 sayılı “ Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’ in Ek 5. Maddesinin 1. Fıkrası, (ı) bendinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’ in 12. fıkrasında “ Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.” Şeklinde bir değişiklik yapılmıştır.
Bu yönetmelik hem halkımız ,hekimlerimiz ve ülkemiz adına olumsuzluklara yol açacaktır.
Antalya’da serbest çalışan tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanları adına Op.Dr.Güray Ünlü bu yönetmeliğin kanuna aykırı olan yerlerini sunum yaparak şu şekilde özetledi.

Bu yönetmelik , anayasa, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır. Hekimlerin kanunlarla yetkilendirilmiş çalışma hakları vardır.
Serbest çalışan hekimler kamu yararına çalışmakta ve ülkemizin sağlık sektöründeki hasta teşhis ve tedavisindeki aksaklıkları ‘telafi edici rol’ oynamaktadırlar.
Yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle, kamuya faydalı şekilde ‘vatandaşlık görevlerini’ yerine getirmektelerdir.
Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir.Hastane şartlarındaki hasta tedavi ve ameliyatlarımız kesinlikle kayıtlıdır , bu hasta takibimiz ve olası adli problemlerimiz için zaten zorunludur.
Hastaların istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları yasalarımızca belirlenmiş bir haktır.
Kamu ya da özel hastaneye geçmek istemeyen daha doğrusu kadro bulamayan hekim ‘atıl’ durumda kalacaktır.Ama ülkemizin hekim ihtiyacı gün be gün katlanmaktadır.
Ülkemiz sağlık turizminde lider ülkeler arasındadır ve bu güç, büyük çoğunlukla serbest hekimler tarafından yaratılmış bir güçtür.Hasta kabul edemeyen serbest hekimler nedeniyle, sağlık turizmi zarar görecektir, kamusal zarar oluşacaktır.
Sağlık alanında yaşanan ‘doktor göçü’ daha da artacaktır, bundan hekim yetiştirmenin zahmetine katlanmayan yabancı ülkeler faydalanacaktır.
Küçük ve orta ölçekli hastaneler serbest hekimlerin tanı ve tedavi için yönlendirdiği hastalardan büyük gelir sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli hastaneler maddi kayba uğrayacak ve zaman zarfında ekonomileri giderek kötüleşecektir.Ayrıca fiyat belirleme tekeli sadece özel hastanelerin eline geçecek,rekabet ortadan kalkacak ve bu tedavi ücretlerini kontrolsüz hale getirebilecektir.
SONUÇ
Bizler çalışmayı ve üretmeyi seven insanlarız. Ülkemiz yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız. Kamu yararı içermediğine inandığımız 6 Ekim 2022 tarihindeki yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz..
 
Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 31965 sayılı “ Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’ in Ek 5. Maddesinin 1. Fıkrası, (ı) bendinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’ in 12. fıkrasında “ Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.” Şeklinde bir değişiklik yapılmıştır.
Bu yönetmelik hem halkımız ,hekimlerimiz ve ülkemiz adına olumsuzluklara yol açacaktır.
Antalya’da serbest çalışan tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanları adına Op.Dr.Güray Ünlü bu yönetmeliğin kanuna aykırı olan yerlerini sunum yaparak şu şekilde özetledi.

Bu yönetmelik , anayasa, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır. Hekimlerin kanunlarla yetkilendirilmiş çalışma hakları vardır.
Serbest çalışan hekimler kamu yararına çalışmakta ve ülkemizin sağlık sektöründeki hasta teşhis ve tedavisindeki aksaklıkları ‘telafi edici rol’ oynamaktadırlar.
Yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle, kamuya faydalı şekilde ‘vatandaşlık görevlerini’ yerine getirmektelerdir.
Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir.Hastane şartlarındaki hasta tedavi ve ameliyatlarımız kesinlikle kayıtlıdır , bu hasta takibimiz ve olası adli problemlerimiz için zaten zorunludur.
Hastaların istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları yasalarımızca belirlenmiş bir haktır.
Kamu ya da özel hastaneye geçmek istemeyen daha doğrusu kadro bulamayan hekim ‘atıl’ durumda kalacaktır.Ama ülkemizin hekim ihtiyacı gün be gün katlanmaktadır.
Ülkemiz sağlık turizminde lider ülkeler arasındadır ve bu güç, büyük çoğunlukla serbest hekimler tarafından yaratılmış bir güçtür.Hasta kabul edemeyen serbest hekimler nedeniyle, sağlık turizmi zarar görecektir, kamusal zarar oluşacaktır.
Sağlık alanında yaşanan ‘doktor göçü’ daha da artacaktır, bundan hekim yetiştirmenin zahmetine katlanmayan yabancı ülkeler faydalanacaktır.
Küçük ve orta ölçekli hastaneler serbest hekimlerin tanı ve tedavi için yönlendirdiği hastalardan büyük gelir sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli hastaneler maddi kayba uğrayacak ve zaman zarfında ekonomileri giderek kötüleşecektir.Ayrıca fiyat belirleme tekeli sadece özel hastanelerin eline geçecek,rekabet ortadan kalkacak ve bu tedavi ücretlerini kontrolsüz hale getirebilecektir.
SONUÇ
Bizler çalışmayı ve üretmeyi seven insanlarız. Ülkemiz yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız. Kamu yararı içermediğine inandığımız 6 Ekim 2022 tarihindeki yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz..

Paylaşım İçin Teşekkürler.
 
Geri
Üst